Genç Pediatristler Kongresi

Bildiri Gönderimi

  Bildiri Teslim Bilgileri

 • Sözlü ve poster bildirilerin kabulü yapılacaktır.
 • Sözlü bildiri olarak yüklenen olgu çalışmaları poster bildiri olarak değerlendirmeye alınacaktır.
 • Bildirileriniz için son gönderim tarihi 25 Şubat 2021 Perşembe, saat 23:59’dur.
 • Sunum Dili Türkçe’dir.
 • Bildiriniz özgün olmalıdır.
 • Bildiriniz 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildirilerde tablo/grafik/resim bulunmayacaktır.
 • Bildiri gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • Bildiri gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir.
 • Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.
 • Bildiriler sadece online gönderim modülü ile gönderilebilecektir. E-posta, faks vb. usullerle iletilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Sözel bildiriler tam metin olarak basılacaktır.
 • Sunum Hazırlama

 • Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:
 • Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
 • E-posta adresi
 • Adres bilgileri
 • Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları
 • Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.
 • Tam olarak isim ve soyadı bilgileri
 • Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (J. Kaya)
 • Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, ülke şeklinde olmalıdır.
 • Bildiri başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve BÜYÜK HARFLER kullanılmalıdır.
 • Bildiriniz “Teşekkür” dahil olmak üzere 300 kelimeden oluşmalıdır.

Not: Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örnek: Word kelime işlemcisi vb.)

* Yalnızca standart kısaltmalar kullanın. Özel bir yer ya da beklenmedik kısaltmalar parantez içerisinde açıklamalarıyla belirtilmelidir.

* İlaç isimleri markalarıyla belirtilmelidir. Sayılarını adet olarak açıklayınız.

Açıklama: Yazarın finansal bağlantısı var ise belirtmesi gerekir. Herhangi bir reklam ürününün üreticisi/tedarikçi ya da işiyle ilişkili bir hizmet sunu formunda uygun bir kutu içerisinde belirtilmelidir.